Účastníci 10 / 14
Rezervace
Cena
Cena je 1300 Kč za celý kurz.
OdDo
Doba trvání
Vždy v úterky · Od · Do 29. listopad 2023
Popis

Propozice

Pohyb patří k životu stejně jako kůl k plotu. Kroužek je veden všestranně bez specifického zaměření s důrazem na základní pohybové schopnosti jako jsou běh, koordinace, obratnost, skok a hod atd. Kroužek vypisujeme v každém pololetí, skládá se z 10 lekcí a je primárně určen žákům 1. stupně základních škol a dětem z mateřských škol od 4 let věku. Doba konání lekce je 60 minut pro ZŠ a 45 minut pro MŠ. Lekce probíhají v tělocvičně škol(k)y.

Členové klubu mají na většinu událostí zvýhodněné ceny. Stát se členem klubu.

Program

Cílem kroužku je položit dětem základy správných pohybových návyků prostřednictvím komplexních pohybových cvičení, pohybových, míčových a netradičních her a soutěží. Sport se stane součástí jejich života. Dejte dětem příležitost k pohybovému rozvoji už od raného věku, aneb co se v mládí naučíš, ve stáří jako když najdeš.

Harmonogram

Sraz

Warm up (zahřátí)

Cvičení, hry a soutěže

Protažení

Ukončení kroužku

Cena obsahuje

10 hodin sportovní průpravy

1x instruktor

Hry a soutěže

Spokojené dítě

Místo konání
V lokalitě MŠ A. Kučery