Inline vybavení

NÁZEV TYP VEL. 1 HOD 2 HOD + 1 HOD ZŮST. HODNOTA
BRUSLE OXE 76 mm
(DĚTSKÉ)
uni 29 - 38 80 Kč 130 Kč 50 Kč 300 Kč
BRUSLE TEM 80 mm
(DĚTSKÉ)
uni 29 - 40 100 Kč 160 Kč 60 Kč 500 Kč
BRUSLE TEM 100 mm
(DĚTSKÉ)
race 35 - 38 200 Kč 300 Kč 120 Kč 1 500 Kč
BRUSLE OXE 80 mm
(DÁM + PÁN)
uni 39 - 45 100 Kč 160 Kč 60 Kč 400 Kč
BRUSLE TEM 90 mm
(DÁM + PÁN)
fitness 37 - 45 150 Kč 250 Kč 100 Kč 1 000 kč
BRUSLE TEM 125 mm
(DÁM + PÁN)
halfrace 38 - 44 150 Kč 250 Kč 100 Kč 1 500 Kč
BRUSLE TEM 80 mm
(DÁM + PÁN)
street 37 - 45 150 Kč 250 Kč 100 Kč 1 500 Kč
BRUSLE TEM 110 mm
(DÁM + PÁN)
race 41, 44 250 Kč 400 Kč 150 Kč 5 000 Kč
KOLOBĚŽKA freestyle x 100 Kč 160 Kč 60 Kč 1 000Kč
PŘILBA uni S/M/L 30 Kč 50 Kč 20 Kč 400 Kč
CHRÁNIČE uni S/M/L 30 Kč 50 Kč 20 Kč 250 Kč
KUŽELY (10 KS) slalom x 20 Kč 30 Kč 10 Kč 60 Kč

Fitness vybavení

NÁZEV ROZMĚR 1 HOD 2 HOD +1 HOD ZŮST. HODNOTA
ŠVIHADLO uni 10 Kč 15 Kč 5 Kč 30 Kč
KARIMATKA uni 10 Kč 15 Kč 5 Kč 50 Kč
EXPANDERY L/M/H 20 Kč 30 Kč 10 Kč 100 Kč
OVERBALL 0,2 m 20 Kč 30 Kč 10 Kč 100 Kč
KUŽELY 0,7 m 20 Kč 30 Kč 10 Kč 100 Kč
MEDICINE BALL 1/3/5 kg 20 Kč 30 Kč 10 Kč 300 Kč
BEDNA 0,6 × 0,8 m 30 Kč 50 Kč 20 Kč 400 Kč
BOSU 0,6 m 50 Kč 80 Kč 30 Kč 1 500 Kč
*SET (5 KS DLE VÝBĚRU) 100 Kč 160 Kč 60 Kč součet za set
TRX uni 100 Kč 160 Kč 60 Kč 1 500 Kč
ODPOROVÉ LANO 10 m 150 Kč 260 Kč 100 Kč 2 000 Kč
SLACK LINE 30 m 150 Kč 260 Kč 100 Kč 2 000 Kč

*Nevztahuje se na TRX, odporové lano a slack line.

Sportovní vybavení

NÁZEV ROZMĚR 1 HOD 2 HOD +1 HOD ZŮST. HODNOTA
UNIVERZÁLNÍ SÍŤ 1,5 – 2,43 m 150 Kč 260 Kč 100 Kč 1 000 Kč
OHRANIČENÍ HŘIŠTĚ 2× 14 × 10 m 100 Kč 160 Kč 60 Kč 400 Kč
BRANKY MALÉ 2x 0,9 × 0,6 m 70 Kč 120 Kč 50 Kč 400 Kč
MÍČ VOLEJBAL 5 60 Kč 100 Kč 40 Kč 500 Kč
MÍČ FOTBAL 5 60 Kč 100 Kč 40 Kč 500 Kč
MÍČ BASKETBAL 5 60 Kč 100 Kč 40 Kč 500 Kč
MÍČ HÁZENÁ 5 60 Kč 100 Kč 40 Kč 500 Kč
KOŠÍK BADMINTON uni 10 Kč 15 Kč 5 Kč
REKETA BADMINTON uni 40 Kč 60 Kč 20 Kč 200 Kč
FRESBEE uni 10 Kč 15 Kč 5 Kč
SPIKEBALL uni 150 Kč 260 Kč 100 Kč 1000 Kč
AUTO NA OVL.* monster 200 Kč 2 500 Kč

*U tohoto vybavení je doba výpůjčky 30 minut.

Zahradní hry

NÁZEV ROZMĚR 1 HOD 2 HOD +1 HOD ZŮST. HODNOTA
CORNHOLE 1,2 x 0,6 150 Kč 260 Kč 100 Kč 2 000 Kč
PUKEC 2 HRÁČI 1,2 x 0,6 m 150 Kč 260 Kč 100 Kč 2 000 Kč
PUKEC 4 HRÁČI 0,6 x 0,6 m 150 Kč 260 Kč 100 Kč 2 000 Kč
ŠPRTEC 1,2 x 0,6 m 150 Kč 260 Kč 100 Kč 2 000 Kč
KANJAM uni 150 Kč 260 Kč 100 Kč 1 000 Kč
KROUŽKY uni 100 Kč 180 Kč 70 Kč 1 000 Kč
PETANQUE uni 100 Kč 180 Kč 70 Kč 500 Kč
KROKET uni 100 Kč 180 Kč 70 Kč 500 Kč
DÁMA uni 80 Kč 140 Kč 50 Kč 500 Kč
KUBB uni 80 Kč 140 Kč 50 Kč 500 Kč

Provozní řád

 1. Mobilní půjčovna se nachází u hlavní vstupu do inline parku SAREZA.
 2. Zboží lze zapůjčit pouze na místě. Otevírací doba je nepravidelná a závislá na počasí.
 3. Předmětem výpůjčky je inline, sportovní či fitness vybavení a zahradní hry (dále jen „vybavení“).
 4. Ceny půjčovného jsou uvedeny v ceníku.
 5. Vybavení bude zapůjčeno výhradně fyzické osobě k osobnímu užití na základě předložení občanského průkazu (event. pasu) a složení zálohy ve výši zůstatkové hodnoty (kumulativně za celou výpůjčku). V opačném případě si půjčovna vyhrazuje právo vybavení nezapůjčit.
 6. Úhrada půjčovného se provádí při vrácení zapůjčeného vybavení.
 7. V případě, že zákazník nevrátí zapůjčené vybavení v dohodnutém čase bez řádné omluvy, je povinen doplatit půjčovné nad rámec dohodnuté výpůjčky dle ceníku a současně smluvní pokutu ve výši 500 Kč.
 8. Zákazník je povinen vrátit zapůjčené vybavení čisté a ve stavu přiměřeném opotřebení, které odpovídá řádnému využívání po dobu vypůjčení v souladu s účelem, k němuž je věc určena. V případě škody způsobené půjčovně:
  1. částečným zničením — vybavení neodpovídá běžnému opotřebení, je zákazník povinen uhradit půjčovně vzniklou škodu ve výši poloviny zůstatkové hodnoty, není-li domluveno jinak;
  2. úplným zničením — vybavení je znehodnoceno a nemůže být dále užíváno, je zákazník povinen uhradit půjčovně škodu ve výši zůstatkové hodnoty, není-li domluveno jinak;
  3. ztrátou či odcizením — vybavení je odcizeno/ztraceno, je zákazník povinen uhradit půjčovně škodu ve výši zůstatkové hodnoty, není-li domluveno jinak.
 9. Výpůjční smlouva nabývá platnosti a účinnosti v momentě výpůjčky (převzetí vybavení).
 10. Při vrácení nepoškozeného vybavení v dohodnutém čase zákazník dostane zpět složenou zálohu, v opačném případě bude záloha použita na úhradu vzniklých škod či smluvní pokutu.
 11. Provozovatel půjčovny je 1. Bruslařský klub Buď INline Ostrava, IČ: 05048907