O projektu

Cíl projektu

Projekt servis pointů "Dotáhni kolečko!" je nápadem 1. Bruslařského klubu Buď Inline Ostrava, z. s. Jedná se o první pomoc pro inlinisty, cyklisty i koloběžkáře v rámci ostravských cyklo/inline stezek a skate parků v podobě servisních míst s tzv. servis boxy a základním vybavením pro akutní opravu dopravního prostředku včetně odkazu na edukativní a instruktážní servisní videa.

Primárním cílem projektu je poskytnout obyvatelům pomoc při poruše dopravního prostředku, a to jak materiální, tak instruktážní. Sekundárně přichází v úvahu i myšlenka vzájemné reciprocity, sharingu a reusingu, tzn. občané mohou službu nejen využít, ale také mohou doplnit servis box o některý z náhradních dílů.

Služba bude primárně využívána v období březen až říjen. Co se týče četnosti využívání služby, v celospolečenském zájmu je veřejným tajemstvím, aby byla služba využita co nejméně. V případě poruchy však bude vždy k dispozici pro každého.

Zapojení veřejnosti do realizace projektu

Vizí celého projektu je jeho dostupnost kdykoli a pro každého. Jak ale zajistit, aby se náhradní díly nerozkutálely do všech koutů a v boxech nezbyly jen pavučiny? Myšlenkou udržitelnosti projektu je spolupráce občanů. Veřejnost má možnost doplnit servis boxy o některý z náhradních dílů, který jim doma leží ladem. Proč by měl takový díl skončit v koši jen proto, že už se někomu nehodí, když jinému může ještě pomoci ba dokonce sloužit.

Další možností zapojení veřejnosti je veřejná sbírka. V rámci událostí organizovaných 1. BK Buď Inline Ostrava bude několikrát do roka vyhlášena veřejná sbírka nepotřebných komponentů a náhradních dílů pro opravu bruslí, kol a koloběžek.

Stejně tak se občané mohou podílet na kontrole servis pointů prostřednictvím sociální sítě Facebook. Facebooková stránka Dotáhni kolečko bude určena nejen ke sdílení novinek a propagaci servis pointů, ale také ke zpětné vazbě v podobě příspěvků s upozorněním uživatelů na nedostatky či problémy servis pointů.

Udržitelnost a správa projektu

Po řadě diskusí s externími odborníky a odbornou komisí MMO a následných úpravách bylo rozhodnuto o finální podobě servis pointů, jejich technickém provedení i užitých materiálech. Takto navržené servis pointy mají rozhodně delší životnost, než je pouhá udržitelnost projektu. Měly by být odolné vůči přírodním vlivům i vandalským činům. Samotný projekt má potenciál fungovat nepřetržitě s relativně nízkými náklady na údržbu a správu mnoho desítek let.

Popis rizik a návrh možných řešení k jejich eliminaci

Jedná se o veřejný statek (službu), u kterého je nutno počítat s různými druhy opotřebení (vandalství, amortizace apod.) na úkor obecné prospěšnosti. Bude zapotřebí průběžné kontroly (viz udržitelnost a správa), případně doplňování chybějících komponentů (viz zapojení veřejnosti). K aktuálnosti stavu servis boxů se dále nabízí možnost kontroly prostřednictvím sociální síě Facebook. Veřejnost tak může průběžně upozornit na nedostatky či poškození.

Z pragmatického pohledu a eliminace vandalských útoků se jeví nejlepší variantou umístění servis pointů na frekventovaných místech v rámci cyklostezek či outdoorových sportovních areálů.

Fyzickou správu, kontrolu a doplňování servis pointů zajišťuje 1. BK Buď Inline Ostrava, z. s.

Místa realizace

  • HRABOVÁ – odpočívárna U splavu
  • MORAVSKÁ OSTRAVA A PŘÍVOZ – uvnitř Trojhalí Karolina
  • SLEZSKÁ OSTRAVA – před Loděnicí Ostrava
  • STARÁ BĚLÁ – odpočívárna Na Honculi
  • ZÁBŘEH – cyklostezka u zastávky Kpt. Vajdy
  • ZÁBŘEH-VŽ – před bistrem v inline parku SAREZA
Obrázek PLAKAT_TABORY_POBYTOVY_TABOR_BRUSLIK_SKI_A_SNB_FINAL_01.jpg
Již nezobrazovat