Obrázek TAB_PRIMESTSKY_TABOR_BRUSLIK_A_INLAJNY.png
Programy, při kterých si uvědomíte vaše silné i slabé stránky, postoj k motivaci, spolupráci a prožijete nevšední situace, na které budete dlouho vzpomínat.