Obrázek SKO_KURZ_INLINE_BRUSLENI_01.jpg
Na lyžák se jezdí běžne, ale co takhle bruslák? Kurz inline bruslení probíhá distanční formou v rámci jednoho týdne, či je složen z několika výukových bloků.
Obrázek SKO_KURZ_ADAPTACNI_01.jpg
Adaptační kurz pomáhá budovat pozitivní vztahy a klima ve třídním kolektivu. Cílem kurzu je nastínit účastníkům nikoli cíl, ale cestu, kterou jít.
Obrázek SKO_KURZ_ZAZITKOVY_01.jpg
Namísto každoročního školního výletu trochu dobrodružství a netradiční zábavy? Zážitkový kurz nabízí akční a aktivní zakončení školního roku.
Obrázek SKO_KURZ_SPORTOVNE_TURISTICKY_01.jpg
Sportovně turistický kurz pomáhá motivovat děti a mládež k pohybu a návratu k přírodě pomocí prožitků z tradičních i netradičních aktivit.
Obrázek SKO_KURZ_SKI_A_SNB_01.jpg
Pobyt v zimní přírodě slouží nejen k rozvoji pohybových dovedností v lyžování a snowboardingu, ale i k rozvoji jedinců v oblasti sociální a intelektové.
Obrázek SKO_KROUZEK_SPORTOVKY_01.jpg
Kroužek je veden všestranně bez specifického zaměření s důrazem na základní pohybové schopnosti jako běh, koordinace, obratnost, skok a hod apod.
Obrázek SKO_KROUZEK_FLORBAL_01.jpg
Dynamický, rychlý, vzrušující. To je florbal. Kroužek rozvíjí individuální herní činnosti jednotlivce, herní myšlení, spolupráci a časoprostorové vnímání.
Obrázek SKO_KROUZEK_INLINE_BRUSLENI_01.jpg
Cílem kroužku je položit dětem základy bezpečné jízdy, zvládnutí základních dovedností jako jsou jízda vpřed, brzdění a zatáčení, a to vše formou her a soutěží.